Informuojame, kad mūsų interneto svetainėje naršymo statistikos analizės tikslu ir siekiant individualizuoti Jūsų naršymo patirtį bei pateikti Jums aktualius pasiūlymus yra naudojami slapukai. Daugiau informacijos apie slapukus galite rasti slapukų politikoje.

Sutinku
Rezervuoti
Privatumo politika

Mums rūpi Jūsų asmens duomenų apsauga, todėl tvarkydami asmens duomenis laikomės ES Bendrajame duomenų apsaugos reglamente ir kituose teisės aktuose numatytų reikalavimų. Įgyvendindami taikomus reikalavimus šioje Privatumo politikoje Jums pateikiame informaciją apie UAB „NERINGA HOTEL“ atliekamą asmens duomenų tvarkymą, duomenų tvarkymo tikslus, duomenų gavėjus, duomenų subjektų teises ir kitas asmens duomenų tvarkymo sąlygas.

Duomenų valdytojas, nustatantis Jūsų asmens duomenų tvarkymo tikslus ir priemones, yra UAB „NERINGA HOTEL“ (juridinio asmens kodas 302547380, adresas Gedimino pr. 23, 01103 Vilnius, telefonas +370 5212228, el. paštas hotel@neringavilnius.com).

Svarbu, kad atidžiai perskaitytumėte šią privatumo politiką, nes joje numatytos sąlygos taikomos fiziniams asmenims lankantis mūsų interneto svetainėje, užsakant paslaugas, vykdant komunikaciją su mumis ir kitokiu būdu pateikiant asmens duomenis. Prašome reguliariai perskaityti aktualią šio dokumento versiją, nes ateityje jos turinys gali keistis.

Privatumo politikoje vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos yra apibrėžtos Reglamente.

Viešbučio paslaugų teikimas

Jūsų asmens duomenis galime gauti Jums svetainėje užpildžius užklausos ar rezervacijos formas, pateikiant užsakymą mūsų paslaugoms įsigyti ar kitu būdu kreipiantis į mus, užpildant registracijos kortelę bei pateikiant duomenis atvykus į viešbutį, taip pat bendraujant su mumis per socialinius tinklus, naudojantis viešbučio kambarių užrakto kortelėmis. Jūsų asmens duomenis mes taip pat galime gauti netiesiogiai, per internetinį rezervavimo kanalą, kurį naudojate mūsų viešbučio rezervacijai atlikti.

Jeigu užsisakėte mūsų viešbučio paslaugas, Jūsų pateiktus asmens duomenis saugosime 5 metų laikotarpį. Duomenų tvarkymo tikslas yra viešbučio paslaugų suteikimas, o pagrindas – sutarties su Jumis vykdymas (Reglamento 6 straipsnio 1 dalies b punktas). Negavę prašomų asmens duomenų, negalėtume teikti paslaugų.

Užsisakius viešbučio paslaugas kartu su pusryčiais, svečio vardą, pavardę ir kambario numerį perduosime maitinimo paslaugas teikiančiai bendrovei UAB „NERINGOS RESTORANAS“, tam, kad ši galėtų užtikrinti tinkamą pusryčių apskaitą.

Kandidatų į darbuotojus atranka

Jeigu atsiuntėte savo CV, motyvacinį laišką ir/ar kitus dokumentus ar duomenis tam, kad dalyvautumėte paskelbtoje atrankoje, Jūsų savanoriškai pateikti bei kiti toliau įvardinti asmens duomenys bus tvarkomi darbuotojų atrankos vykdymo tikslu.

Atrankos vykdymo tikslu Jūsų asmens duomenis tvarkysime tol, kol nuspręsime į darbą priimti konkretų kandidatą, pasibaigs jo bandomasis laikotarpis arba nuspręsime užbaigti atranką neatrinkus jokio kandidato, bet ne ilgiau kaip šešis mėnesius nuo duomenų gavimo.

Jūsų asmens duomenis tvarkysime Jūsų sutikimo dalyvauti atrankoje pagrindu. Jūsų asmens duomenų pateikimas siekiant dalyvauti atrankoje yra savanoriškas, tačiau, jeigu prašomų duomenų nepateiksite, negalėsime įvertinti Jūsų kandidatūros tinkamumo.

Informuojame, kad pasinaudojant asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų suteikta teise, gali būti kreiptasi į Jūsų ankstesnius darbdavius ir paprašyta jų nuomonės apie Jūsų kvalifikaciją, profesinius gebėjimus ir dalykines savybes. Tačiau į Jūsų esamą darbdavį nebus kreipiamasi be Jūsų sutikimo.

Jūsų duomenis mes galime perduoti tvarkyti tretiesiems asmenims, kurie padeda mums vykdyti kandidatų atranką arba kurie teikia mums su atranka, kandidatų vertinimu ir vidaus administravimu susijusias paslaugas. Kiekvienu atveju duomenų tvarkytojui mes pateikiame tik tiek duomenų, kiek yra būtina konkrečiam pavedimui įvykdyti ar konkrečiai paslaugai suteikti. Mūsų pasitelkti duomenų tvarkytojai gali tvarkyti Jūsų asmens duomenis tik pagal mūsų nurodymus ir negali jų naudoti kitiems tikslams. Be to, jie privalo užtikrinti jūsų duomenų saugumą pagal galiojančius teisės aktus ir su mumis sudarytas duomenų tvarkymo sutartis.

Naujienlaiškių siuntimas ir kitoks tiesioginės rinkodaros vykdymas

Jeigu esate mūsų klientas, užsisakėte naujienlaiškį mūsų interneto svetainėje ar kitokiu būdu išreiškėte savo valią gauti tiesioginės rinkodaros medžiagą, Jūsų savanoriškai pateikti asmens duomenys, įskaitant elektroninio pašto adresą ir telefoną, bus naudojami tam, kad paminėtais kontaktiniais duomenimis, taip pat per socialinius tinklus, medijos kanalus ir kitus panašius elektroninius ryšio kanalus būtų galima Jums pateikti informaciją apie prekes ir paslaugas, naujienas, akcijas, renginius ar kitokią tiesioginę rinkodarą sudarančią informaciją.

Remiantis teisės aktų suteikta teise, esamiems klientams galime siųsti tiesioginę rinkodarą sudarančią medžiagą. Prieštaravimą dėl tokio tiesioginės rinkodaros vykdymo galite išreikšti pažymėdami tai sudaromoje sutartyje, informuodami apie tai šioje Privatumo politikoje nurodytais kontaktiniais duomenimis, taip pat nuspausdami nuorodą elektroninių laiškų, kuriais siunčiama tiesioginė rinkodara, pabaigoje.

Jūsų asmens duomenys tiesioginės rinkodaros tikslu bus tvarkomi 3 metus nuo sutikimo davimo arba santykių su jumis pabaigos.

Kiekviename Jums siunčiamame elektroniniame laiške bus sudaryta galimybė tiesioginės rinkodaros pranešimų atsisakyti. Jų atsisakyti arba atšaukti sutikimą taip pat galite susisiekę bendrovės kontaktiniais duomenimis.

Skundų, paklausimų ar užsakymų administravimas

Jeigu elektroniniu paštu, raštu ar kitokiu būdu pateikėte skundą, pretenziją, paklausimą ar užsakymą, Jūsų savanoriškai pateikti asmens duomenys bus tvarkomi šio skundo, pretenzijos, paklausimo ar užsakymo administravimo tikslu.

Jeigu Jūsų pateiktas skundas ar pretenzija bus susijęs su potencialiai galinčiu kilti ginču, galimai padaryta žala ir pan., taip pat jeigu vykdant užsakymą atsiras sutartiniai santykiai, Jūsų asmens duomenys gali būti saugoti maksimalų 10 metų laikotarpį. Jeigu su skundu ar pretenzija susiję asmens duomenys nebus susiję su galimu ginču, jie bus sunaikinti per trumpesnį laikotarpį, kai šie duomenys nebebus reikalingi tikslui pasiekti.

Jūsų asmens duomenų tvarkymas bus grindžiamas Jūsų laisvos valios išraiška, t.y. sutikimu, tačiau, tam tikrais atvejais skundo tolesnio saugojimo pagrindas gali tapti teisės aktas.

Sutarčių su fiziniais asmenimis sudarymas ir vykdymas

Sutarčių su fiziniais asmenimis sudarymo ir vykdymo tikslu tvarkomus asmens duomenis saugosime 10 metų nuo sutartinių santykių pabaigos. Jūsų asmens duomenis tvarkysime sutarties, kurios šalis esate, vykdymo pagrindu, taip pat siekiant imtis veiksmų Jūsų prašymu prieš sudarant sutartį. Tam tikrų atskirų veiksmų atlikimui galime paprašyti Jūsų sutikimo, be to, mums gali kilti pareiga vykdyti teisines prievoles, pavyzdžiui, numatytas mokesčių mokėjimą reglamentuojančiuose teisės aktuose. Įvardintu tikslu tvarkysime tuos Jūsų asmens duomenis, kuriuos tiesiogiai pateiksite prieš sudarant sutartį ir sutarties vykdymo metu. Jums nepateikus šių duomenų, negalėtume sudaryti ir vykdyti sutarties.

Sutarčių su juridiniais asmenimis sudarymas ir vykdymas

Sutarčių su juridiniais asmenimis sudarymo ir vykdymo tikslu kitos šalies darbuotojų ir atstovų asmens duomenis saugosime 10 metų nuo sutartinių santykių pabaigos. Duomenų tvarkymo pagrindas – teisėtas interesas. Netvarkydami šalies atstovų asmens duomenų, negalėtume sudaryti ir vykdyti sutarties su jų atstovaujamu juridiniu asmeniu.

Komunikacija elektroniniu paštu

Vykdant elektroninę komunikaciją pateikiamų Jūsų asmens duomenų tvarkymo pagrindas yra Jūsų laisvos išraiška vykdyti komunikaciją elektroniniu paštu ir joje pateikti tam tikrus duomenis, t.y. sutikimas. Jeigu komunikaciją su Bendrovėmis vykdote kaip įmonių, su kuriomis turime arba galime turėti sutartinius santykius, darbuotojai, Jūsų duomenų elektroninės komunikacijos metu pateiktų duomenų tvarkymo pagrindas gali būti teisėtas interesas.

Be sutarties sudarymo ir vykdymo tikslo, Jūsų duomenys taip pat tvarkomi vidaus administravimo tikslu.

Jūsų elektroninio pašto adresas, susirašinėjimo turinys ir susiję duomenys tvarkomi laikantis proporcingumo principo. Šie duomenys visų pirma bus matomi to asmens, su kuriuo tiesiogiai elektroniniu paštu komunikuosite. Tačiau, tam tikrais atvejais Jūsų susirašinėjimą gali perskaityti ir tvarkyti kiti darbuotojai, pavyzdžiui, galimų teisės aktų ar vidaus taisyklių pažeidimų tyrimo, vidaus taisyklių įgyvendinimo, darbuotojo pavadavimo ir susijusiais tikslais bei panašiose situacijose.

Socialinių tinklų naudojimas

Visą informaciją, kurią pateikiate socialinės žiniasklaidos priemonėmis (įskaitant pranešimus, laukelių „Like“ ir „Follow“ naudojimą, bei kitą komunikaciją), kontroliuoja socialinio tinklo valdytojas.

Mūsų interneto svetainė turi paskyrą socialiniame tinkle „Facebook“, kurio privatumo pranešimas yra pateikiamas adresu https://www.facebook.com/privacy/explanation.

Rekomenduojame perskaityti trečiųjų šalių privatumo pranešimus ir tiesiogiai susisiekti su paslaugų teikėjais, jei Jums kyla bet kokių klausimų dėl to, kaip jie naudoja Jūsų asmens duomenis.

Asmens duomenų teikimas duomenų gavėjams

Jūsų asmens duomenys gali būti teikiami:

 • IT, serverio, pašto, archyvavimo, rinkodaros, buhalterijos, pašto ir kurjerio paslaugų teikėjams;
 • notarams, antstoliams, advokatams, teisininkams, konsultantams, auditoriams, skolų išieškojimo bendrovėms;
 • valstybės institucijoms, teisėsaugos ir priežiūros institucijoms, teismams, kitoms ginčus nagrinėjančioms institucijoms;
 • kitoms grupės bendrovėms (UAB „NERINGOS VIEŠBUTIS“ ir UAB „NERINGOS RESTORANAS“) galime perduoti asmens duomenis tam, kad bendrovės galėtų veikti kartu vienoje grupėje ir siekti bendrų tikslų;
 • potencialiems arba esamiems mūsų verslo ar jo dalies perėmėjams ar jų įgaliotiems konsultantams ar asmenims.

Kokie yra asmens duomenų apsaugos principai, kurių mes laikomės?

Renkant ir naudojant Jūsų pateiktus, o taip pat iš kitų šaltinių gautus Jūsų asmens duomenis, laikomasi šių principų:

 • Jūsų asmens duomenys tvarkomi teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu (teisėtumo, sąžiningumo ir skaidrumo principas);
 • Jūsų asmens duomenys renkami nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais ir toliau netvarkomi su tais tikslais nesuderinamu būdu (tikslo apribojimo principas);
 • Jūsų asmens duomenys yra adekvatūs, tinkami ir tik tokie, kurių reikia siekiant tikslų, dėl kurių jie tvarkomi (duomenų kiekio mažinimo principas);
 • tvarkomi asmens duomenys yra tikslūs ir prireikus atnaujinami (tikslumo principas);
 • Jūsų asmens duomenys yra laikomi tokia forma, kad asmens tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, nei tai yra būtina tais tikslais, kuriais Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi (saugojimo trukmės apribojimo principas);
 • Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi tokiu būdu, kad taikant atitinkamas technines ar organizacines priemones būtų užtikrintas tinkamas asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo (vientisumo ir konfidencialumo principas).

Duomenų subjekto teisių įgyvendinimas

Informuojame, kad Jūs turite šias duomenų subjekto teises: teisę žinoti (būti informuotas) apie savo duomenų tvarkymą; teisę susipažinti su savo asmens duomenų tvarkymu; teisę reikalauti ištaisyti duomenis; teisę reikalauti ištrinti duomenis (teisę „būti pamirštam“); teisę apriboti duomenų tvarkymą; teisę į duomenų perkeliamumą; teisę išreikšti prieštaravimą dėl asmens duomenų tvarkymo, kai duomenys tvarkomi teisėto intereso pagrindu; teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

Tam, kad būtų galima įgyvendinti Jūsų duomenų subjektų teises, būtina nustatyti Jūsų tapatybę. Nenustačius Jūsų tapatybės, nebus galima įsitikinti, ar kreipiasi tikrai tas asmuo, kurio asmens duomenys yra tvarkomi, todėl nebus galima įgyvendinti Jūsų teisių.

Gali būti atsisakyta nagrinėti iš Jūsų gautą prašymą dėl teisių įgyvendinimo arba už tai gali būti paprašyta atitinkamo mokesčio, jei prašymas būtų akivaizdžiai nepagrįstas arba perteklinis, taip pat kitais teisės aktuose nustatytais atvejais.

Jeigu pageidautumėte įgyvendinti savo duomenų subjekto teises ar turėtumėte kitokių klausimų dėl savo asmens duomenų tvarkymo, prašome kreiptis šiais kontaktiniais duomenimis: hotel@neringavilnius.com arba pateikti/atsiųsti bendrovės adresu, nurodytu šios politikos pradžioje.

Privatumo politika

Mums rūpi Jūsų asmens duomenų apsauga, todėl tvarkydami asmens duomenis laikomės ES Bendrajame duomenų apsaugos reglamente ir kituose teisės aktuose numatytų reikalavimų. Įgyvendindami taikomus reikalavimus šioje Privatumo politikoje Jums pateikiame informaciją apie UAB „NERINGOS RESTORANAS“ atliekamą asmens duomenų tvarkymą, duomenų tvarkymo tikslus, duomenų gavėjus, duomenų subjektų teises ir kitas asmens duomenų tvarkymo sąlygas.

Duomenų valdytojas, nustatantis Jūsų asmens duomenų tvarkymo tikslus ir priemones, yra UAB „NERINGOS RESTORANAS“, juridinio asmens kodas 126366155, Gedimino pr. 24, Vilnius, telefonas +370 678 155 69, el. paštas pardavimai@neringavilnius.com).

Svarbu, kad atidžiai perskaitytumėte šią privatumo politiką, nes joje numatytos sąlygos taikomos fiziniams asmenims lankantis mūsų interneto svetainėje www.neringavilnius.com, užsakant paslaugas, vykdant komunikaciją su mumis ir kitokiu būdu pateikiant asmens duomenis. Prašome reguliariai perskaityti aktualią šio dokumento versiją, nes ateityje jos turinys gali keistis.

Privatumo politikoje vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos yra apibrėžtos Reglamente.

Restoranų paslaugų teikimas

Jūsų asmens duomenis galime gauti Jums mūsų interneto svetainėje, telefono skambučiu ar elektroniniu paštu atlikus staliuko rezervaciją. Jūsų vardą, pavardę, kambario numerį ir rezervacijos laiko duomenis mes taip pat galime gauti netiesiogiai, iš viešbučio, kuriame apsistojote, tam, kad galėtume rezervuoti Jums staliuką. Be to, Jūsų prašymu, viešbučiui, kuriame apsistojote, galime perduoti sąskaitos duomenis.

Staliuko rezervacijos tikslu iš Jūsų gautus asmens duomenis saugosime 1 metų laikotarpį. Pusryčių apskaitos tikslu iš viešbučio gautus Jūsų vardą, pavardę ir kambario numerį saugome 1 dieną.

Duomenų tvarkymo tikslas yra restorano paslaugų suteikimas, o pagrindas – sutarties su Jumis vykdymas (Reglamento 6 straipsnio 1 dalies b punktas). Negavę ir netvarkydami Jūsų asmens duomenų, negalėtume teikti paslaugų.

Turto ir asmenų saugumo užtikrinimas

Turto ir asmenų saugumo užtikrinimo tikslu Bendrovė vykdo vaizdo stebėjimą restorano patalpų viduje (atvirose ir uždarose salėse) bei prie įėjimo. Vaizdo stebėjimas vykdomas teisėto intereso pagrindu. Vaizdo įrašai saugomi 15 kalendorinių dienų.

Kandidatų į darbuotojus atranka

Jeigu atsiuntėte savo CV, motyvacinį laišką ir/ar kitus dokumentus ar duomenis tam, kad dalyvautumėte paskelbtoje atrankoje, Jūsų savanoriškai pateikti bei kiti toliau įvardinti asmens duomenys bus tvarkomi darbuotojų atrankos vykdymo tikslu.

Atrankos vykdymo tikslu Jūsų asmens duomenis tvarkysime tol, kol nuspręsime į darbą priimti konkretų kandidatą, pasibaigs jo bandomasis laikotarpis arba nuspręsime užbaigti atranką neatrinkus jokio kandidato, bet ne ilgiau kaip šešis mėnesius nuo duomenų gavimo.

Jūsų asmens duomenis tvarkysime Jūsų sutikimo dalyvauti atrankoje pagrindu. Jūsų asmens duomenų pateikimas siekiant dalyvauti atrankoje yra savanoriškas, tačiau, jeigu prašomų duomenų nepateiksite, negalėsime įvertinti Jūsų kandidatūros tinkamumo.

Informuojame, kad pasinaudojant asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų suteikta teise, gali būti kreiptasi į Jūsų ankstesnius darbdavius ir paprašyta jų nuomonės apie Jūsų kvalifikaciją, profesinius gebėjimus ir dalykines savybes. Tačiau į Jūsų esamą darbdavį nebus kreipiamasi be Jūsų sutikimo.

Jūsų duomenis mes galime perduoti tvarkyti tretiesiems asmenims, kurie padeda mums vykdyti kandidatų atranką arba kurie teikia mums su atranka, kandidatų vertinimu ir vidaus administravimu susijusias paslaugas. Kiekvienu atveju duomenų tvarkytojui mes pateikiame tik tiek duomenų, kiek yra būtina konkrečiam pavedimui įvykdyti ar konkrečiai paslaugai suteikti. Mūsų pasitelkti duomenų tvarkytojai gali tvarkyti Jūsų asmens duomenis tik pagal mūsų nurodymus ir negali jų naudoti kitiems tikslams. Be to, jie privalo užtikrinti jūsų duomenų saugumą pagal galiojančius teisės aktus ir su mumis sudarytas duomenų tvarkymo sutartis.

Naujienlaiškių siuntimas ir kitoks tiesioginės rinkodaros vykdymas

Jeigu esate mūsų klientas, užsisakėte naujienlaiškį mūsų interneto svetainėje ar kitokiu būdu išreiškėte savo valią gauti tiesioginės rinkodaros medžiagą, Jūsų savanoriškai pateikti asmens duomenys, įskaitant elektroninio pašto adresą ir telefoną, bus naudojami tam, kad paminėtais kontaktiniais duomenimis, taip pat per socialinius tinklus, medijos kanalus ir kitus panašius elektroninius ryšio kanalus būtų galima Jums pateikti informaciją apie prekes ir paslaugas, naujienas, akcijas, renginius ar kitokią tiesioginę rinkodarą sudarančią informaciją.

Remiantis teisės aktų suteikta teise, esamiems klientams galime siųsti tiesioginę rinkodarą sudarančią medžiagą. Prieštaravimą dėl tokio tiesioginės rinkodaros vykdymo galite išreikšti pažymėdami tai sudaromoje sutartyje, informuodami apie tai šioje Privatumo politikoje nurodytais kontaktiniais duomenimis, taip pat nuspausdami nuorodą elektroninių laiškų, kuriais siunčiama tiesioginė rinkodara, pabaigoje.

Jūsų asmens duomenys tiesioginės rinkodaros tikslu bus tvarkomi 3 metus nuo sutikimo davimo arba santykių su jumis pabaigos.

Kiekviename Jums siunčiamame elektroniniame laiške bus sudaryta galimybė tiesioginės rinkodaros pranešimų atsisakyti. Jų atsisakyti arba atšaukti sutikimą taip pat galite susisiekę bendrovės kontaktiniais duomenimis.

Skundų, paklausimų ar užsakymų administravimas

Jeigu elektroniniu paštu, raštu ar kitokiu būdu pateikėte skundą, pretenziją, paklausimą ar užsakymą, Jūsų savanoriškai pateikti asmens duomenys bus tvarkomi šio skundo, pretenzijos, paklausimo ar užsakymo administravimo tikslu.

Jeigu Jūsų pateiktas skundas ar pretenzija bus susijęs su potencialiai galinčiu kilti ginču, galimai padaryta žala ir pan., taip pat jeigu vykdant užsakymą atsiras sutartiniai santykiai, Jūsų asmens duomenys gali būti saugoti maksimalų 10 metų laikotarpį. Jeigu su skundu ar pretenzija susiję asmens duomenys nebus susiję su galimu ginču, jie bus sunaikinti per trumpesnį laikotarpį, kai šie duomenys nebebus reikalingi tikslui pasiekti.

Jūsų asmens duomenų tvarkymas bus grindžiamas Jūsų laisvos valios išraiška, t.y. sutikimu, tačiau, tam tikrais atvejais skundo tolesnio saugojimo pagrindas gali tapti teisės aktas.

Sutarčių su fiziniais asmenimis sudarymas ir vykdymas

Sutarčių su fiziniais asmenimis sudarymo ir vykdymo tikslu tvarkomus asmens duomenis saugosime 10 metų nuo sutartinių santykių pabaigos. Jūsų asmens duomenis tvarkysime sutarties, kurios šalis esate, vykdymo pagrindu, taip pat siekiant imtis veiksmų Jūsų prašymu prieš sudarant sutartį. Tam tikrų atskirų veiksmų atlikimui galime paprašyti Jūsų sutikimo, be to, mums gali kilti pareiga vykdyti teisines prievoles, pavyzdžiui, numatytas mokesčių mokėjimą reglamentuojančiuose teisės aktuose. Įvardintu tikslu tvarkysime tuos Jūsų asmens duomenis, kuriuos tiesiogiai pateiksite prieš sudarant sutartį ir sutarties vykdymo metu. Jums nepateikus šių duomenų, negalėtume sudaryti ir vykdyti sutarties.

Sutarčių su juridiniais asmenimis sudarymas ir vykdymas

Sutarčių su juridiniais asmenimis sudarymo ir vykdymo tikslu kitos šalies darbuotojų ir atstovų asmens duomenis saugosime 10 metų nuo sutartinių santykių pabaigos. Duomenų tvarkymo pagrindas – teisėtas interesas. Netvarkydami šalies atstovų asmens duomenų, negalėtume sudaryti ir vykdyti sutarties su jų atstovaujamu juridiniu asmeniu.

Komunikacija elektroniniu paštu

Vykdant elektroninę komunikaciją pateikiamų Jūsų asmens duomenų tvarkymo pagrindas yra Jūsų laisvos išraiška vykdyti komunikaciją elektroniniu paštu ir joje pateikti tam tikrus duomenis, t.y. sutikimas. Jeigu komunikaciją su Bendrove vykdote kaip įmonių, su kuriomis turime arba galime turėti sutartinius santykius, darbuotojai, Jūsų duomenų elektroninės komunikacijos metu pateiktų duomenų tvarkymo pagrindas gali būti teisėtas interesas.

Be sutarties sudarymo ir vykdymo tikslo, Jūsų duomenys taip pat tvarkomi vidaus administravimo tikslu.

Jūsų elektroninio pašto adresas, susirašinėjimo turinys ir susiję duomenys tvarkomi laikantis proporcingumo principo. Šie duomenys visų pirma bus matomi to asmens, su kuriuo tiesiogiai elektroniniu paštu komunikuosite. Tačiau, tam tikrais atvejais Jūsų susirašinėjimą gali perskaityti ir tvarkyti kiti darbuotojai, pavyzdžiui, galimų teisės aktų ar vidaus taisyklių pažeidimų tyrimo, jų įgyvendinimo, darbuotojo pavadavimo ir susijusiais tikslais bei panašiose situacijose.

Socialinių tinklų naudojimas

Visą informaciją, kurią pateikiate socialinės žiniasklaidos priemonėmis (įskaitant pranešimus, laukelių „Like“ ir „Follow“ naudojimą, bei kitą komunikaciją), kontroliuoja socialinio tinklo valdytojas.

Mūsų interneto svetainė turi paskyrą socialiniame tinkle „Facebook“, kurio privatumo pranešimas yra pateikiamas adresu https://www.facebook.com/privacy/explanation.

Rekomenduojame perskaityti trečiųjų šalių privatumo pranešimus ir tiesiogiai susisiekti su paslaugų teikėjais, jei Jums kyla bet kokių klausimų dėl to, kaip jie naudoja Jūsų asmens duomenis.

Asmens duomenų teikimas duomenų gavėjams

Jūsų asmens duomenys gali būti teikiami:

 • IT, serverio, pašto, archyvavimo, rinkodaros, buhalterijos, pašto ir kurjerio paslaugų teikėjams;
 • notarams, antstoliams, advokatams, teisininkams, konsultantams, auditoriams, skolų išieškojimo bendrovėms;
 • valstybės institucijoms, teisėsaugos ir priežiūros institucijoms, teismams, kitoms ginčus nagrinėjančioms institucijoms;
 • kitoms grupės bendrovėms (UAB „NERINGOS VIEŠBUTIS“ ir UAB „NERINGA HOTEL“) galime perduoti asmens duomenis tam, kad bendrovės galėtų veikti kartu vienoje grupėje ir siekti bendrų tikslų;
 • potencialiems arba esamiems mūsų verslo ar jo dalies perėmėjams ar jų įgaliotiems konsultantams ar asmenims.

Kokie yra asmens duomenų apsaugos principai, kurių mes laikomės?

Renkant ir naudojant Jūsų pateiktus, o taip pat iš kitų šaltinių gautus Jūsų asmens duomenis, laikomasi šių principų:

 • Jūsų asmens duomenys tvarkomi teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu (teisėtumo, sąžiningumo ir skaidrumo principas);
 • Jūsų asmens duomenys renkami nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais ir toliau netvarkomi su tais tikslais nesuderinamu būdu (tikslo apribojimo principas);
 • Jūsų asmens duomenys yra adekvatūs, tinkami ir tik tokie, kurių reikia siekiant tikslų, dėl kurių jie tvarkomi (duomenų kiekio mažinimo principas);
 • tvarkomi asmens duomenys yra tikslūs ir prireikus atnaujinami (tikslumo principas);
 • Jūsų asmens duomenys yra laikomi tokia forma, kad asmens tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, nei tai yra būtina tais tikslais, kuriais Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi (saugojimo trukmės apribojimo principas);
 • Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi tokiu būdu, kad taikant atitinkamas technines ar organizacines priemones būtų užtikrintas tinkamas asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo (vientisumo ir konfidencialumo principas).

Duomenų subjekto teisių įgyvendinimas

Informuojame, kad Jūs turite šias duomenų subjekto teises: teisę žinoti (būti informuotas) apie savo duomenų tvarkymą; teisę susipažinti su savo asmens duomenų tvarkymu; teisę reikalauti ištaisyti duomenis; teisę reikalauti ištrinti duomenis (teisę „būti pamirštam“); teisę apriboti duomenų tvarkymą; teisę į duomenų perkeliamumą; teisę išreikšti prieštaravimą dėl asmens duomenų tvarkymo, kai duomenys tvarkomi teisėto intereso pagrindu; teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

Tam, kad būtų galima įgyvendinti Jūsų duomenų subjektų teises, būtina nustatyti Jūsų tapatybę. Nenustačius Jūsų tapatybės, nebus galima įsitikinti, ar kreipiasi tikrai tas asmuo, kurio asmens duomenys yra tvarkomi, todėl nebus galima įgyvendinti Jūsų teisių.

Gali būti atsisakyta nagrinėti iš Jūsų gautą prašymą dėl teisių įgyvendinimo arba už tai gali būti paprašyta atitinkamo mokesčio, jei prašymas būtų akivaizdžiai nepagrįstas arba perteklinis, taip pat kitais teisės aktuose nustatytais atvejais.

Jeigu pageidautumėte įgyvendinti savo duomenų subjekto teises ar turėtumėte kitokių klausimų dėl savo asmens duomenų tvarkymo, prašome kreiptis interneto svetainėje www.neringavilnius.com nurodytais kontaktiniais duomenimis arba pateikti/atsiųsti bendrovės adresu, nurodytu šios politikos pradžioje.